Małgorzata Brodzicka

PARP

Senior Specialist

 

Małgorzata Brodzicka – starszy specjalista w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, koordynator Programu Promocji Sektora kreatywnego, realizowanego w PARP w ramach projektu pn. „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB” (działanie 2.26 FENG).